head-watchutyai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
วันที่ 1 มีนาคม 2021 11:57 AM
head-watchutyai-min
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดชัฏใหญ่

กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดชัฏใหญ่

อัพเดทวันที่ 8 พฤศจิกายน 2020

กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปในทางหลักธรรมคาสอนของศาสนา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4