head-watchutyai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
วันที่ 1 มีนาคม 2021 11:12 AM
head-watchutyai-min
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ข้อมูลนักเรียน วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2571
อบ.2
77141
อบ.3
5381
รวม อบ.
1415293
ป.1
3251
ป.2
1671
ป.3
3691
ป.4
6171
ป.5
0771
ป.6
4371
รวมประถม
1725426
รวมทั้งหมด
3140719
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4