head-watchutyai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 3:52 AM
head-watchutyai-min
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา

ถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ณ วัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4