head-watchutyai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 3:26 AM
head-watchutyai-min
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโศก บุคลากร ผู้ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน

นางสาวชวนันท์ ศรีอร่าม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวศิริวรรณ มั่นเหมาะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายอดิสร ริ้วบางยาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวอรยา คหาวงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวอภิษฎา ทองผา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4