head-watchutyai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 3:13 AM
head-watchutyai-min
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » พัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน และขอขอบคุณ อบต.รางบัว ที่สนับสนุนรถยกกระเช้า สำหรับการตัดกิ่งไม้

พัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน และขอขอบคุณ อบต.รางบัว ที่สนับสนุนรถยกกระเช้า สำหรับการตัดกิ่งไม้

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ที่มาช่วยพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน และขอขอบคุณ อบต.รางบัว ที่สนับสนุนรถยกกระเช้า สำหรับการตัดกิ่งไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4